La Masia

Así consta en los documentos que firman

El Barcelona obliga a los niños a intregrarse en la sociedad y cultura catalana por contrato

Según la cláusula 1.2.7. de los contratos que firman los jóvenes jugadores que llegan al Barça, estos deben "realitzar els màxims esforços per integrar-se a la Societat Catalana, respectant i assumint els valors culturals de la mateixa, comprometent-se especialment a l'aprenentatge de la llengua catalana, vehicle fonamental per a l'esmentada integració".

Ver más resultados

Volver arriba